Tytuł Polska: Operacja Zmiana

Rok 2014

Klient Discovery Channel

Info

W serialu Łukasz Grass prezentuje, w jaki sposób fundusze pomocowe Unii Europejskiej wpłynęły na rozwój Polski w sektorach takich jak transport, ochrona środowiska, energetyka, ochrona zdrowia, kultura i szkolnictwo wyższe.